System odprowadzenie spalin z kominka

Kominek gazowy Element4 Lucius 140 R

Problem odprowadzenia spalin z kominka możemy rozwiązać na kilka różnych sposobów – zależnie od możliwości technicznych dla danego budynku. Oto kilka z typowych sytuacji:
Pionowy dwuścienny przewód powietrzno spalinowy. Jest to typowe rozwiązanie. Możemy zainstalować nowy komin spełniający wymagania dla danego urządzenia, bądź też możemy zaadaptować istniejący kanał spalinowy bądź wentylacyjny. Komin zakończony jest specjalną nasadą - terminalem powietrzno spalinowym typu turbo. Ważne jest, aby przewód spalinowy wykonany był ze stali kwasoodpornej a wszystkie elementy montażowe były odporne na wysokie temperatury.  Podobnie wyglądające przewody powietrzno-spalinowe do gazowych kotłów kondensacyjnych często nie spełniają tych wymagań. Należy pamiętać, że temperatura spalin z kominka gazowego jest dużo wyższa, niż w przypadku gazowego kotła kondensacyjnego. Również średnica przewodu powietrzno-spalinowego musi być zgodna z wymaganiami dla danego modelu. Zazwyczaj są to jednak średnice dużo mniejsze, niż dla kominków opalanych drewnem – co stanowi kolejną przewagę kominków gazowych nad kominkami opalanymi drewnem.
Poziomy dwuścienny przewód powietrzno-spalinowy. Jeżeli nie możemy odprowadzić spalin powyżej dachu pionowym przewodem powietrzno-spalinowym, wtedy możemy skorzystać z rozwiązania, w którym spaliny odprowadzane są poziomo za ścianę zewnętrzną budynku. Daje nam to możliwość instalacji naszego  kominka również tam, gdzie nie możemy użyć pionowego komina. W dowolnym miejscu przy ścianie zewnętrznej budynku lub w niedużej odległości od niej.
Zarówno przy pionowym jak i poziomym systemie spaliny odprowadzane są grawitacyjnie – bez wspomagania wentylatorem wyciągowym. W sytuacjach, gdy spaliny musimy odprowadzić poziomo na dalszą odległość możemy użyć rozwiązania z wentylatorem wyciągowym. To rozwiązanie pozwala odprowadzić spaliny poziomo nawet kilkadziesiąt metrów. Również poniżej poziomu, na którym zainstalowany jest kominek.