Obsługa

Kominek gazowy Element4 Lucius 70

Kominek obsługiwany jest za pomocą estetycznego pilota pozwalającego na pracę w trybie manualnym bądź automatycznym. W trybie manualnym sami włączamy i wyłączamy kominek jak również płynnie ustawiamy wybraną wielkość płomieni. W trybie automatycznym kominek wyłącza się po zadanym czasie lub po osiągnięciu zaprogramowanej temperatury. Kominek może też być zintegrowany z systemem centralnego sterowania urządzeniami w domu („inteligentny budynek”).
Urządzenie sterujące pracą kominka umieszczone jest w oddzielnej skrzynce sterowniczej połączonej z kominkiem za pomocą elastycznych przewodów. Rozwiązanie to pozwala nam na umieszczenie sterowania kominkiem w bezpiecznym miejscu nie narażonym na działanie wysokiej temperatury, wygodny dostęp serwisowy a jednocześnie na ukrycie elementów technicznych kominka w dowolnym miejscu tak, aby nie naruszały estetyki wnętrza, w którym się znajduje